Inkasso

Inkassoløsningen i Go er per i dag under pilottesting med de inkassobyråene som har klar integrasjon med Go. For tiden er dette Kravia Inkasso og Hokas.