Faktura

Bytte av inkassobyrå/avslutte forhold

Bytte av inkassobyrå

Skal klienten bytte inkassobyrå, der det skal flyttes fra en integrasjon til en annen, må følgende gjøres:

Før ny integrasjon opprettes, må det sperres for at gammelt inkassobyrå ikke lenger kan hente flere saker fra inkassoløsningen i Go.

Klikk på inkassoutvidelsen under innstillinger - utvidelser. Fjern hake for «Inkassobyrå kan opprette nye saker» og trykk «Ok».

Gammelt inkassobyrået kan ikke lenger hente nye godkjente saker, men kan oppdatere status på allerede opprettede saker, samt sende oppgjør/remisseoppstillinger over API'et.

Haken må stå i på utvidelsen mot nytt inkassobyrå slik at disse kan hente nye godkjente saker.

NB: Haken må aldri stå i på to inkasso-integrasjoner samtidig.

Når alle saker er avsluttet fra gammelt inkassobyrå sin side, kan utvidelsen enten deaktiveres eller slettes.

Inkasso_bytte_av_innkassobyr_.png

Skal saker overføres fra gammelt til nytt inkassobyrå, må dette håndteres og følges opp manuelt.

Avslutte inkassoforhold

Skal klienten avslutte sitt forhold til inkassobyrået, ved å selv drive inn fordringene eller bytte til et inkassobyrå som ikke er integrert med Go, må samme prosedyre som i avsnitt ovenfor også følges. Hake for at inkassobyrå kan opprette nye saker må fjernes, slik at de fremdeles kan oppdatere status på saker og sende oppgjør/remisseoppstilling. Når alle saker er avsluttet fra inkassobyrået sin side, kan utvidelsen enten deaktiveres eller slettes.

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse