Lønn

Lønnskjøring ved fusjonering av selskaper

 

Ved fusjon av selskaper er det viktig at arbeidsforhold blir knyttet til riktig juridisk enhet.

 

1. I klient som skal brukes videre.

Hvis det på klienten skal endres organisasjonsnummer, og det blir nytt virksomhetsnummer, så er det viktig at eksisterende arbeidsforhold på klienten avsluttes riktig før organisasjonsnummer endres i firmainnstillingene.

Sett sluttdato og årsak til sluttdato på alle arbeidsforhold som er rapportert inn på gammelt virksomhetsnummer og send inn a-melding. Dette kan gjøres fra Meny > Kontakter > Ansatte > Altinn.

Bestill A06/A07 fra Altinn og sjekk at alle arbeidsforhold er registrert med sluttdato.

 

Etter at gamle opplysninger et avsluttet kan det endres til nytt organisasjonsnummer i firmaopplysningene og legges til nytt virksomhetsnummer i lønnsinnstillingene. 

Opprett nye arbeidsforhold på de ansatte med startdato dagene etter sluttdato på avsluttet arbeidsforhold.

Ny startdato på arbeidsforholdet må være dagen etter sluttdatoen for at det skal bli riktige opplysninger i Aa-registeret i NAV.

 

 

2. I klient som skal avsluttes.

Sett sluttdato og årsak til sluttdato på alle arbeidsforhold og send inn a-melding.

 

Du kan lese mer om behandling i PowerOffice Go ved fusjonering av selskaper her.

 

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse