Lønn

Lønnskjøring ved fusjonering av selskaper

Ved fusjon av selskaper er det viktig at arbeidsforhold blir knyttet til riktig juridisk enhet.

1. I klient som skal brukes videre.

a) Hvis det på klienten skal endres organisasjonsnummer, og det blir nytt virksomhetsnummer:

Det er viktig at eksisterende arbeidsforhold på klienten avsluttes riktig før organisasjonsnummer endres i firmainnstillingene.

Sett sluttdato og årsak til sluttdato på alle åpne arbeidsforhold som er rapportert inn på gammelt virksomhetsnummer og send inn a-melding. A-melding sendes fra Meny > Kontakter > Ansatte > Altinn.

Bestill A06/A07 fra Altinn og sjekk at alle arbeidsforhold er registrert med sluttdato. Er alt ok, så kan haken for "arbeidsforholdet er avsluttet og ferdig rapportert" settes på.

Når gamle arbeidsforhold er avsluttet opprettes nye arbeidsforhold. Legg til nytt virksomhetsnummer i innstillingen "virksomheter". Opprett nye arbeidsforhold for de ansatte med startdato dagen etter sluttdato som ble rapportert på avsluttet arbeidsforhold. 

 

b) Hvis det på klienten skal endres organisasjonsnummer, men virksomhetsnummer skal være det samme:

Det er viktig at eksisterende arbeidsforhold på klienten avsluttes riktig før organisasjonsnummer endres i firmainnstillingene.

Sett sluttdato og årsak til sluttdato på alle åpne arbeidsforhold som er rapportert og send inn a-melding. A-melding sendes fra Meny > Kontakter > Ansatte > Altinn.

Bestill A06/A07 fra Altinn og sjekk at alle arbeidsforhold er registrert med sluttdato.

Etter at gamle arbeidsforhold er avsluttet kan det endres til nytt organisasjonsnummer i firmaopplysningene. Arbeidsforhold som har vært rapportert på gammelt organisasjonsnummer kan gjenbrukes på nytt organisasjonsnummer. Endre startdato på arbeidsforholdene som ligger på de ansatte. Startdato må være dagen etter sluttdatoen som ble rapportert før organisasjonsnummer ble endret. 

 

2. I klient som skal avsluttes.

Sett sluttdato og årsak til sluttdato på alle arbeidsforhold og send inn a-melding.

Du kan lese mer om behandling i PowerOffice ved fusjonering av selskaper her.

 

NB: Ved bytte av orgnr/selskap i Altinn, er det nødvendig å registere nytt selskaps datasystem-id i Poweroffice. Les mer her hvordan du legger til datasystem-id og passord for kommunikasjon mot Altinn.

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse