Finans

Direkteintegrasjon Næringsbanken

Med denne integrasjonen er det mulig å remittere, samt automatisk motta bankavstemmingsfiler. OCR hentes direkte hos Nets under forutsetning av at PowerOffice er satt opp som datamottaker med kundeenhetsid 00105625 for hver enkelt konto.

Forutsetning for bruk av integrasjonen med Næringsbanken er at kunde har integrert nettbank. Banken tar betalt for denne tjenesten, kontakt dem for informasjon rundt priser. Næringsbanken tilbyr ikke bedriftsavtale mot regnskapskontorer.

Før integrasjonen med Næringsbanken kan tas i bruk, må denne bestilles. Kunder må selv kontakte banken for å få tilsendt avtaleskjema til utfylling. Spørsmål vedrørende tjenestene rettes direkte til banken på post@naeringsbanken.no eller tlf: 623 50 600

Hvis det finnes betalingsavtale med Nets eller andre, anbefales det at alle returfiler er lest inn på det tidspunktet det legges inn avtale med banken.

Når avtalen er ferdigbehandlet hos banken, kan denne legges inn i Go.

Innstillinger i Go for remittering

Meny > Innstillinger > Bankkontoer

Velg Næringsbanken som utbetalingstjeneste i fanen Tjenester og se at bedriftens organisasjonsnummer automatisk registreres som AvtaleID. Fyll inn konto for bank- og kortgebyr, og trykk OK.

mceclip0.png

Remittering kan nå foretas på klienten og bankavstemmingsfiler kan mottas automatisk.

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse