Regnskap

Alternative visninger av mottatt EHF faktura/kreditnota

For mottatte EHF fakturaer og kreditnotaer er det mulig å endre visningsbildet. I tilfeller der leverandøren ikke legger ved pdf-kopi i oversendt EHF faktura eller kreditnota, er det mulig å velge blant flere andre visningsalternativer, samt eventuelle medfølgende vedlegg. Visningsalternativene er også tilgjengelig etter bilaget er postert.

Merk: Det gjøres oppmerksom på at det det juridiske digitale dokumentet er selve EHF-filen, ikke visningsbildet. Les mer om bruk av visningsmaler for mottatte EHF-filer her.

I bilagføringen, vil det ved import av EHF faktura/kreditnota, bli produsert et sett med ulike visningsalternativer. Er det ønskelig med en annen visning enn standardvisningen, trykk på knapp for bytte av EHF-visning på bilaget og velg ett av følgende alternativer:

Bilagsf_ring_EHF_visningsalternativer.png

  • Standardvisning

Bildevisning av den originale faktura pdf-kopien som leverandøren har sendt med EHF-filen, der leverandøren har angitt at pdf'en er en faktura-kopi. Mangler pdf-kopi eller pdf-kopi mangler angivelse, vil Go-mal'en bli presentert som standardvisning.

  • Original PDF

Pdf visning av den originale, vedlagte fakturakopien. Alternativet er deaktivert hvis leverandøren ikke har lagt ved en fakturakopi eller fakturakopi mangler korrekt angivelse i EHF-filen. Mangler denne angivelsen, vil den være tilgjengelig som vedlegg.

  • Go-mal

Pdf visning av informajon fra mottatt EHF, i et oppsett produsert av PowerOffice. De mest brukte feltene fra EHF filen blir presentert i denne visningen.  Skulle det være relevant informasjon som ikke blir presentert i denne visningen og leverandøren ikke har lagt ved fakturakopi, bør DIFI-mal benyttes. Pdf'en er stemplet med "Visning generert av Go". Malen kan ikke redigeres av bruker selv.

Det gjøres igjen oppmerksom på at Go-malen IKKE er et juridisk dokument, kun en visning av utvalgte felter fra det juridisk digitale dokumentet, og oppfyller derfor ikke nødvendigvis kravene til et salgsdokument.

  • DIFI-mal

Dette er DIFI's egen visningsmal av EHF faktura/kreditnota. Denne skal inneholde all informasjon som er angitt i mottatt EHF.

  • Vedlegg

Alle medfølgende vedlegg som er pdf eller bildefiler, vil bli lagt tilgjengelig for visning.

For å komme tilbake til standardvisning, velg standardvisning fra dropmeny eller trykk på knapp for ensidevisning.

Bilagsf_ring_EHF_visningsalternativer_standardvisning.png

Ved bruk av "del"-knappen, er det visningen brukeren står i som vil bli gjenstand for eksport til nedlasting, e-post eller lagring av kopi i dokumentsenteret.

Bilagsf_ring_del_EHF_visningsalternativer.png

Merk: Mottatte EHF fakturaer og kreditnotaer er delvis låst for brukerens egen redigering av selve visningen. Det vil si at det er ikke mulig å splitte, slå sammen eller endre siderekkefølge. Ekstra bilagsbilder til standardvisningen er tillatt å laste opp ved å trykke på flerside-knappen og igjen trykke på + tegnet på den grå siden for å laste opp pdf-vedlegg fra lokalt område. Det er også mulig å laste opp vedlegg under notat på bilaget.

Bilagsf_ring_EHF_visningsalternativer_last_opp_bilagsbilder.png

Ved en eventuell eksport av bilagsbilder til pdf, er det vedlagt pdf-kopi av faktura som blir bilagsbildet til bilaget. Er ikke dette vedlagt, vil DIFI-malen være bilagsbildet som eksporteres.

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse