Finans

Direkteintegrasjon Landkreditt Bank

Med denne integrasjonen er det mulig å direkte remittere, samt automatisk motta bankavstemmingsfiler. OCR hentes direkte hos Nets under forutsetning av at PowerOffice er satt opp som datamottaker med kundeenhetsid 00105625 for hver enkelt konto.

Forutsetning for bruk av integrasjonen med Landkreditt Bank er at kunde har en bedriftsavtale i Nettbank Bedrift, eller ligger med en datteravtale under regnskapskontorets Nettbank Bedrift. Banken tar betalt for denne tjenesten. Informasjon om pris finnes på bankens hjemmeside Landkredittbank.no, søk på PowerOffice.

Før integrasjonen med Landkreditt Bank kan tas i bruk, må denne bestilles. Bestillingen gjøres digitalt her. Spørsmål vedrørende tjenestene rettes direkte til Landkreditt Bank på bedriftservice@landkreditt.no eller tlf: 23 00 09 80

Via denne linken bestilles både direkte remittering, automatisk mottak av bankavstemmingsfiler og OCR-avtale. For å bestille OCR må kontoeier i tillegg fylle ut Netsavtalen her og sende den til banken. Landkreditt Bank oppretter så OCR-avtale på vegne av kontoeier.

Dersom kunden i dag har Direkte remittering mot Nets anbefales det at denne avtalen sies opp. Landkreditt Bank anbefaler videre at denne avtalen sies opp først når dere ser at den nye avtalen er aktivert og i orden.

Hvis det finnes OCR avtale med Nets eller andre, anbefales det at alle returfiler er lest inn på det tidspunktet det legges inn avtale med banken.

Når avtalen er ferdigbehandlet hos banken, og det er sendt bekreftelse til oppgitt mailadresse på bestillingsskjemaet, kan denne legges inn i Go.

 

Innstillinger i Go for remittering

Gå til Meny > Innstillinger > Bankkontoer.

Velg Landkreditt Bank som utbetalingstjeneste i fanen Tjenester og legg inn bedriftens organisasjonsnummer som avtaleID. Fyll inn konto for bank- og kortgebyr. Trykk "Ok".

mceclip0.png

Remittering kan nå foretas på klienten og bankavstemmingsfiler kan mottas automatisk.

 

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse