Lønn

Lønnsjustering

Lønn i Go kan enkelt oppdateres via en import av filen Lønnsjustering. I filen fyller du ut informasjon for de ansatte som skal ha lønnsøkning. Filen importeres da inn som en standardimport.

Denne importen kan også benyttes for å legge inn årslønn og timelønn for ansatte på nye klienter der det er registrert aktiv arbeidsforhold.


Utsnitt av eksempelfil:

mceclip0.png

  • Felt for "ansattnr" fylles ut i filen.
  • Er det flere aktive arbeidsforholdsIDer for den ansatte, så må det i filen spesifiseres hvilket arbeidsforhold det gjelder. Spesifiseres ikke arbeidsforholdsID vil alle arbeidsforhold som ikke er huket av "arbeidsforhold er avsluttet og ferdig rapportert" for denne ansatte få samme lønnsjustering. 
  • Man kan angi enten "årslønn" og "timelønn" eller "juster årslønn med" og "juster timelønn med". "Årslønn" overstyrer "juster årslønn med" og "timelønn" overstyrer "juster timelønn med".
  • Legg inn ny årslønn
  • Legg inn ny timelønn. (Legger du inn årslønn, vil timelønn automatisk oppdateres på ansattkortet.)
  • Eller, legg inn tillegget til årslønn og/eller tillegget til timelønn
  • Legg inn dato for siste lønnsendring 
  • Det er ingen lønnshistorikk i Go. Endringer som legges inn på ansattkortet gjelder fra neste lønnskjøring som opprettes. Uavhengig av dato i feltet «siste lønnsendring».
  • Filen importeres fra Meny > Import > Last opp > Standardimport

 

Forslag til arbeidsflyt:

Del rapporten "arbeidsforhold" til excel

Kopier minimum kolonne for ansattnr fra "arbeidsforhold" til filen "Lønnsjustering". Da har du oversikt over alle dine ansatte.

Er det flere arbeidsforhold på en ansatt, så må også kolonnen med arbeidsforholdsID kopieres. 

Legg inn ny årslønn og/eller timelønn eller legg inn kun økning på årslønn og/eller timelønn.

Legg inn dato for "siste lønnsendring".

Når filen er klar importeres den som en standardimport. 

Kontroller i rapporten "arbeidsforhold" at det ligger riktige verdier på de ansatte.

 

Eksempel:

Justere årslønn:

Årslønn kan oppdateres med import ved å legge inn ny årslønn i kolonnen for årslønn, eller ved å legge inn kun justeringen i kolonnen for "juster årslønn".
Årslønnen som ligger på ansattkortet oppdateres. Oppdatering av årslønn justerer også timelønnen på ansattkortet. Er feltet timelønn overskrevet på ansattkortet før importen, så vil ikke import med kun årslønn justere timelønnen.

Er årslønn og timelønnen spesifisert i importen, så oppdateres årslønn og timelønn på ansattkortet iht innholdet i filen.

Før import:

mceclip2.png

Fil med lønnsjustering importeres:

mceclip3.png

 

Årslønn, timelønn og siste lønnsendring er oppdatert:

mceclip4.png

 

Justere kun timelønn:

Inneholder filen kun justering av timelønn, så vil importen oppdaterer timelønn på ansattkortet.
Ligger det årslønn på ansattkortet før importen, så vil ikke importen med kun timelønn påvirke verdien for årslønn.

Før import:

mceclip5.png

Fil med lønnsjustering importeres:

mceclip6.png

Etter import er timelønnen øket med kr10,-.

mceclip7.png

 

  • Negativt beløp i kolonnene juster årslønn og juster timelønn vil redusere lønn som ligger på ansattkortet.

 

 

 

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse