Regnskap

Rapportering av mva for virksomhet med delt næring (kombinasjon av alminnelig- og primærnæring)

Mva-melding for virksomheter med delt næring, som er en kombinasjon av alminnelig- og primærnæring, kan nå sendes direkte fra Go.

Påse at klienten er satt opp med korrekte innstillinger for mva-rapportering.

Når klienten er satt opp som registrert for både alminnelig og primærnæring (delt næring) genereres mva-meldingene ut fra type og periode som er angitt i mva-innstillingene. 

Merk: Hvilken næring som angis i mva-innstillingene, er opp til hver virksomhet å avgjøre. Næringene må være adskilt på avdeling.

 

Åpne Meny->Rapporter->MVA-meldinger. 

 

Når mva-melding sendes fra Go posteres mva i regnskapet og låsedato settes til siste dag i rapporteringsperioden.

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse