Regnskap

Definer mva-innstillinger

Meny > Innstillinger > MVA-innstillinger

Her redigeres klientens oppsett for mva (merverdiavgift). Som standard opprettes en klient med mva meldingstype "Alminnelig næring" og 2 månedlig periodeintervall (hvis mva-registrert) eller med meldingstype "Ingen rapportering" (hvis ikke mva-registrert).

Generelt

MVA-innstillinger_generelt.png

 • Fjern hake om virksomheten ikke er mva-registrert. Gjøres dette, skjules mva reg.nr. (les forøvrig mer om fakturering og bilagsføring når klient ikke er mva-registrert). Mva-reg.nr fylles automatisk inn fra Foretaksregisteret ved opprettelse av klient dersom bedriften er mva-pliktig (klientens org.nr). 
 • Innstillinger for mva-perioder i 2021 eller tidligere.
  • Innstillingen gjelder kun for mva-meldinger med periode i 2021 eller tidligere. Hvis klienten ikke skal rapportere skattemelding mva av type RF-0002 (alminnelig næring) til Altinn, hvor mva-meldingen likevel skal posteres i Go, sett hake for "Bokfør mva-oppgjøret dersom klienten ikke er registrert for RF-0002".
 • Innstillinger for mva-perioder fra 2022.
  • Innstillingen gjelder kun for mva-meldinger med periode i 2022 og senere. Sett hake for "Rapporter mva-melding manuelt i Altinn" hvis klienten har følgende mva-oppsett:
   • Meldingstype "Merverdiavgiftskompensasjon" eller "Omvendt avgiftsplikt".
    • Årsak: I forbindelse med prosjekt for ny mva-melding fra 2022, har PowerOffice laget støtte for å kunne sende disse meldingstypene i nytt format, selv om Skatteetaten/Altinn enda ikke har laget mottak for å kunne behandle dem. Disse må fortsatt leveres manuelt i Altinn i gammel format. mva-meldingen kan kun posteres i regnskapet. Skatteetaten estimerer at disse meldingene kan sendes i nytt format og gjennom integrasjon fra og med kalenderåret 2023.
    • Merk: I Go vil mva-meldinger fra og med 2022, bli presentert i nytt format, selv om disse ikke skal rapporteres i dette formatet. Basert på benyttede mva-koder, må bruker manuelt regne seg til beløpene som skal angis i mva-meldingen ved manuell rapportering i Altinn.
   • Inngår i fellesregistrering, uansett mva-meldingstype.
    • Årsak: Hverken Go eller Skatteetaten/Altinn har konsolideringsfunksjonaliet for mva-meldinger. Konsolidering av mva-meldinger må derfor gjøres manuelt med påfølgende manuell rapportering i Skatteetatens nye portal for mva-meldinger. Mva-meldingen kan kun posteres i regnskapet.
   • Delt næring (plikt til å levere mer enn én type mva-melding)
    • Go har ikke støtte for oppsett med mer enn en type næring. Ved delt næring bør næringene skilles på avdeling og hentes ut fra funksjon for egendefinert periode, filtrert for avdeling, i rapportpunkt for mva-meldinger. Tallene for hver mva-melding må hentes ut manuelt med påfølgende manuell rapportering i Skatteetatens nye portal for mva-meldinger (evt. Altinn hvis mva-meldingstype er Merverdiavgiftskompensasjon eller Omvendt avgiftsplikt). Mva-meldingen kan kun posteres i regnskapet.
    • Ønskes regnskapet automatisk låst ved postering og rapportering av den næringen med hyppigst mva-rapporteringsintervall, bør denne angis som mva-melding type og tilhørende periodeintervall. 

Mva-melding

MVA-innstillinger_MVA-melding.png

 • Angi mva-meldingstype klienten skal rapportere på.
  • Er klienten mva-registrert, vil tilgjengelige mva-meldingstyper være:
   • Alminnelig næring 
   • Primærnæring 
   • Merverdiavgiftskompensasjon 
  • Er ikke klienten mva-registrert, vil tilgjengelige mva-meldingstyper være: 
   • Ingen rapportering
   • Omvendt avgiftsplikt 
   • Merverdiavgiftskompensasjon 
 • Angi mva-perioden klienten skal rapportere på.
  • Tilgjengelige valg er:
   • Ukentlig
   • Halv-månedlig
   • Månedlig
   • 2-månedlig
   • Kvartalsvis
   • Halv-årlig
   • Årlig

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse