Byrå - Klient Admin

Avslutning av Partners kundeforhold i Go


En partners kundeforhold i Poweroffice Go er knyttet sammen ved partnerens partnerkode. Når et kundeforhold skal avsluttes må denne knytningen fjernes. Dette foretas oppe i Klient Admin:

Marker klienten og trykk "Avslutt kundeforhold

mceclip0.png


Dialogen som åpnes har tre pliktige felter som må tas stilling til av partneren. 
Feltene er hvilken regnskapsperiode partneren har hatt ansvar for kundens regnskap, og dato for når pliktig regnskapsdata for denne perioden skal genereres og legges i arkivet.
Det er viktig at datoen som oppgis for generering av pliktig regnskapsdata settes fremover i tid, dette fordi samme dato benyttes til å deaktivere partnerens brukere på klienten og partner skal ha tid til å ferdigstille sitt arbeid på kunden. 

mceclip2.png

 

Hva skjer når trykker OK?
Tilknytningen mellom klient og partner tas bort ved at partnerkoden fjernes på klienten. 
Klienten legges inn i fanen "Arkiv" oppe i Klient Admin.
Partnerens brukere får satt deaktiveringsdato på aktuell klient. Datoen er samme dato som generering av pliktig regnskapsdata. 


HUSK:
Dersom partner har lagt til utvidelser eller andre innstillinger på klienten som er i partners eie, bør dette tas bort.
Er partnerbrukere tilknyttet flere partnere, må dato for deaktivering tas bort nede på klienten som et partnerforhold avsluttes på, dersom partnerbrukere fortsatt skal ha tilgang gjennom ny partner. 

En partnerbruker står som abonnementsadministrator på klienten

Når en av partnerens brukere er oppført som abonnementsadministrator på klienten det avsluttes et kundeforhold til, vil dialogboksen gi mulighet til å overføre denne rollen til en annen bruker tilknyttet klienten. Vi anbefaler at dette foretas samtidig med at partnerkoden tas bort, slik at viktig informasjon kommer til rette vedkommende.

Skulle den valgte brukeren ikke inneha rollen som administrator på klienten, vil handlingen automatisk gi valgt bruker rollen som Administrator og brukeren vil motta varsel om dette.

 

Når du avslutter et kundeforhold og setter inn ny abonnementsansvarlig vil bytte av person skje med en gang. Dette fordi regnskapskontoret per definisjon ikke lengre er hovedregnskapsfører for selskapet og de skal bare ha tilgang til kunden for å kunne avslutte sin periode.

Ingen av datoene som settes inn over påvirker dette byttet. Hvis dere ikke ønsker at bytte skal skje når dere avslutter kundeforholdet, kan det gjøres frem til genereringsdatoen, fra samme dialog bare fra arkivet. Arkivet er rettighetsstyrt, så her må da bruker ha tilgang til arkivet for å kunne gjøre dette ved et senere tidspunkt.

 

 


mceclip3.png


 

 

 

 

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse