Lønn

Feriepenger, lønnskjøring

Lønn ivaretar den nye måten å innberette trekk i lønn for ferie ved å starte en lønnskjøring av typen "Feriepenger".

 

mceclip0.png

Lønnskjøringstypen avregner alt av rest til gode feriepenger.

  • Er det feriepenge til gode som er eldre enn fjorårets opptjening, så kommer de med på lønnskjøringen som en egen lønnslinje med skattetrekk.
  • Er det ansatte som er ferdig rapportert, avsluttet og arkiver som har feriepenger til gode, så kommer disse også med i lønnskjøringstypen "feriepenger".

Lønnsart 101 «trekk i lønn for ferie» splittes i 2 linjer for ansatte over 60 år som har feriepenger tilgode. Ny lønnsart  «trekk i lønn for ferie, over 60 år» beregner skatt.

Det vil ikke bli beregnet skatt på noen av lønnslinjene som ligger inne som Faste lønnslinjer på de ansatte når man bruker lønnskjøringstypen Feriepenger. Dersom det er ønskelig at det skal trekkes skatt på noen av disse lønnslinjene så må linjene enten overstyres til at det skal trekkes skatt av de inne på lønnskjøringen eller man kan slette lønnslinjen inne på lønnskjøringen og legge den inn manuelt i stedet. Da velges riktig skattetrekk (tabelltrekk/prosenttrekk/frikortbeløp).

Utbetaling av sluttoppgjør kan kjøres samtidig med at til gode feriepenger for fjoråret blir utbetalt. Opprett en lønnslinje med lønnsart 298 Feriepenger sluttoppgjør, trekkpliktig. Husk å sette hake for "Arbeidsforholdet er avsluttet og ferdig rapportert" etter at lønnskjøring med sluttoppgjør har fått godkjent A03.

Dersom en ansatt har variable lønnslinjer som det skal trekkes skatt av, sjekk da at det totale trekkgrunnlaget ikke viser et negativt grunnlag. Dersom det totale grunnlaget er negativt, så skal du ikke trekke skatt av de(n) variable lønnslinjen(e). Dersom bare en andel av de(n) variable lønnslinjen(e) medfører et positivt trekkgrunnlag, så skal du kun trekke skatt av det positive trekkgrunnlaget.

 

 

Ingen skatteberegning på faste lønnslinjer. Vanlig skatt på lønnslinjer som legges til inne på lønnskjøringen.

Dersom en ansatt har variable lønnslinjer som det trekkes skatt, sjekk da at det totale trekkgrunnlaget ikke viser et negativt grunnlag. Dersom det totale grunnlaget er negativt, så skal du ikke trekke skatt av de(n) variable lønnslinjen(e). Dersom bare en andel av de(n) variable lønnslinjen(e) medfører et positivt trekkgrunnlag, så skal du kun trekke skatt av det positive trekkgrunnlaget.

Det er mulig å endre fra skattetrekk "ingen skatt" til "tabell/prosent" på lønnslinjer inne i lønnskjøringen.

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse