Lønn

Feriepenger, lønnskjøring

Her kan du se vårt feriepenge-webinar.

Lønn ivaretar den nye måten å innberette trekk i lønn for ferie ved å starte en lønnskjøring av typen "Feriepenger".

mceclip0.png

Lønnskjøringstypen avregner alt av rest til gode feriepenger.

  • Er det feriepenge til gode som er eldre enn fjorårets opptjening, så kommer de med på lønnskjøringen som en egen lønnslinje med skattetrekk.
  • Er det ansatte som er ferdig rapportert, avsluttet og arkiver som har feriepenger til gode, så kommer disse også med i lønnskjøringstypen "feriepenger".

Det vil ikke bli beregnet skatt på noen av lønnslinjene som ligger inne som "Faste lønnslinjer" på arbeidsforholdet når man bruker lønnskjøringstypen Feriepenger.

Det er mulig å endre fra skattetrekk "ingen skatt" til "tabell/prosent" på lønnslinjer inne i lønnskjøringen. Dersom det er ønskelig at det skal trekkes skatt på noen av disse lønnslinjene så må linjene enten overstyres til at det skal trekkes skatt, eller man kan slette lønnslinjen inne på lønnskjøringen og legge den inn manuelt i stedet. Da velges riktig skattetrekk (tabelltrekk/prosenttrekk/frikortbeløp).

Lønnslinjer som legges til i lønnskjøringen vil foreslå vanlig skatt.

mceclip0.png

Trekk i lønn for ferie splittes opp i to lønnslinjer hvis den ansatte er over 60 år. Lønnsart 101 «trekk i lønn for ferie» og lønnsart  «trekk i lønn for ferie, over 60 år».  Lønnsart  «trekk i lønn for ferie, over 60 år» beregner skatt.

Dersom en ansatt har variable lønnslinjer som det skal trekkes skatt av, sjekk da at det totale trekkgrunnlaget ikke viser et negativt grunnlag. Dersom det totale grunnlaget er negativt, så skal du ikke trekke skatt av de(n) variable lønnslinjen(e). Dersom bare en andel av de(n) variable lønnslinjen(e) medfører et positivt trekkgrunnlag, så skal du kun trekke skatt av det positive trekkgrunnlaget.

Sluttoppgjør og feriepenger: Utbetaling av sluttoppgjør kan kjøres samtidig med at til gode feriepenger for fjoråret blir utbetalt. Opprett en lønnslinje med lønnsart 298 Feriepenger sluttoppgjør, trekkpliktig. Setter du på hake for "Arbeidsforholdet er avsluttet og ferdig rapportert" etter at lønnskjøring har fått godkjent A03, så kommer ikke den ansatte opp i neste lønnsutkast som opprettes.

 

 

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse