Finans

Direkteintegrasjon SpareBank 1

Med denne integrasjonen er det mulig å remittere, samt automatisk motta bankavstemmingsfiler for bankavstemming. OCR hentes direkte hos Nets under forutsetning at PowerOffice er satt opp som datamottaker med kundeenhetsid 00105625 for hver enkelt konto.

Forutsetning for bruk av integrasjon med SpareBank 1 er at kunden har Nettbank bedrift.

Nettbank bedrift bestilles her.

Kontaktinformasjon til banken finnes i nettbanken.

Bestilling av tjenester

Klikk her for å bestille OCR-giro, remittering og/eller kontoutskrift til automatisk bankavstemming via bankintegrasjon.

Bestilles OCR anbefales det at kontaktperson e-post som angis er den som bestiller, slik at rette vedkommende mottar AvtaleID fra Nets når avtalen er satt opp.

Hvis det fins betalingsavtale med Nets eller andre, anbefales det at alle returfiler er lest inn på det tidspunktet det legges inn avtale med SpareBank 1. Returfiler fra andre vil ikke komme med i returen fra SpareBank 1.

Når avtalen er ferdigbehandlet hos SpareBank 1, kan integrasjonen settes opp i Go.

Vær oppmerksom på at SpareBank 1 Helgeland er en separat bank og ikke en del av Sparebank 1.

Følgende banker er inkludert i denne integrasjonen:

 • SpareBank 1 Sørøst-Norge
 • SpareBank 1 Gudbrandsdal
 • SpareBank 1 Hallingdal Valdres
 • SpareBank 1 Lon og Skjåk
 • SpareBank 1 Modum
 • SpareBank 1 Nord-Norge
 • SpareBank 1 Nordmøre
 • SpareBank 1 Ringerike Hadeland
 • SpareBank 1 SMN
 • SpareBank 1 SR-Bank
 • SpareBank 1 Søre Sunnmøre
 • SpareBank 1 Sørøst-Norge (Telemark)
 • SpareBank 1 Østfold Akershus
 • SpareBank 1 Østlandet

Innstillinger Go for remittering og bankavstemming

Gå til Meny > Innstillinger > Bankkontoer.

Velg SpareBank 1 som utbetalingstjeneste i fanen Tjenester og legg inn bedriftens organisasjonsnummer som AvtaleID.

Fyll inn hovedbokskonto for bankgebyr.

Sett hake for om betalingene skal ettergodkjennes i nettbank eller ikke. Velges ikke ettergodkjenning i nettbank, blir betalingene sendt som regnskapsgodkjente betalinger. Slike betalinger krever ikke ettergodkjenning i nettbank.

 • Ved godkjenning av regnskapsgodkjente betalinger, blir bruker som godkjenner betalingene avkrevd BankID. Brukeren må samtidig ha tilgang til å godkjenne betalinger på den kontoen som skal belastes i nettbanken, for å unngå avvisning i banken.
 • Merk: Er avtale i banken satt opp med dobbel godkjenning, kan ikke dette kombineres med regnskapsgodkjente betalinger i Go. Bankkonto i Go må da settes opp med ettergodkjenning i nettbank, hvor begge godkjenningene gjennomføres i nettbanken.

Trykk "Ok".

mceclip0.png

Godkjenning av betalinger kan nå foretas på klienten eller i mobil app og bankavstemmingsfiler vil mottas automatisk.

Er bankkonto satt opp med regnskapsgodkjente betalinger, vil bruker bli avkrevd BankID ved betaling. 

 • Merk: Bruker som skal godkjenne regnskapsgodkjente betalinger hos ERP, må ha gjort en pålogging i nettbanken etter 1 oktober 2020 for at brukerens fullmakt i banken skal være «aktiv». Dette fordi banken i forkant, må gjøre en AML-sjekk på brukeren som skal betale.

Skal betalingene ettergodkjennes i nettbank, vil en påminnelse komme fram etter godkjenning.

mceclip0.png

Regnskapsgodkjente betalinger

Les mer om regnskapsgodkjente betalinger i Sparebank 1 her.

For å kunne identifisere brukeren hos ERP, må vedkommende verifisere seg med norsk BankID ved godkjenning av betalinger. Brukeren som godkjenner må ha korrekt fullmakt på bankkontoen gjennom nettbank bedrift, for at betalingen ikke skal bli avvist av banken.

Løsningen ble produksjonssatt i PowerOffice Go den 26.11.2020

Hvordan fungerer dette i praksis:

 • Ettergodkjenning i nettbank styres utelukkende av bruker hos ERP. 
   • Første bruker som godkjenner betaling på en bankkonto satt opp med utbetalingstjeneste SpareBank 1, vil bli gjort oppmerksom på at betalingen(e) vil bli sendt som regnskapsgodkjente betalinger. Skal betalinger ettergodkjennes i nettbank på denne bankkontoen, må bruker avbryte godkjenningen og slå på "Ettergodkjenning i nettbank" i bankkontoens innstillinger. 

Fullmakter og integrasjonsavtaler

Den som godkjenner regnskapsgodkjente betalinger fra Go, må ha fullmakt til å gjennomføre betalinger på aktuell bankkonto i banken, for at betalingen ikke skal bli avvist. For banken har det ingen betydning om integrasjonen er satt opp på avtalenummeret til sluttkunden eller til regnskapskontoret. Fullmaktene gjelder på kontonivå, ikke på avtalenivå. Ta kontakt med banken dersom du er usikker på om fullmakter er delegert riktig.

 

Godkjenning av regnskapsgodkjente betalinger via mobil app

 • De som godkjenner regnskapsgodkjente betalinger via mobil app, vil også bli avkrevd BankID ved betaling.

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse