Regnskap

Direkteintegrasjon SpareBank 1

Med denne integrasjonen er det mulig å remittere, samt automatisk motta bankavstemmingsfiler for bankavstemming. OCR hentes direkte hos Nets under forutsetning at PowerOffice er satt opp som datamottaker med kundeenhetsid 00105625 for hver enkelt konto.

Før integrasjonen med SpareBank 1 kan tas i bruk, må denne bestilles. Gjør dette ved å logge inn i Nettbank BM. Under menypunktet Bestill, vil det ligge avtale for filoverføring.

Nettbank bedrift bestilles her.

Her er det også mulig å bestille OCR. Det anbefales at kontaktperson e-post som angis, er den som bestiller, slik at vedkommende mottar AvtaleID fra Nets når denne er klar.

Bankens kontaktinformasjon er også å finne her hvis spørsmål.

Merk: Banken krever ettergodkjenning i nettbank bedrift for betalinger som overføres til banken på nytegnede integrasjonsavtaler. Bakgrunn er hvitvaskingsloven §12 og §13 som krever at bankene skal vite hvem (person) som utfører betalingene på vegne av juridisk enhet.

Fra og med 01.12.20 vil det være mulig autorisere betalinger i Go som regnskapsgodkjente betalinger, der ettergodkjenning i nettbank ikke er påkrevd. Les mer om regnskapsgodkjente betalinger lenger ned i denne artikkelen.

Hvis det fins betalingsavtale med Nets eller andre, anbefales det at alle returfiler er lest inn på det tidspunktet det legges inn avtale med SpareBank 1. Returfiler fra andre vil ikke komme med i returen fra SpareBank 1.

Når avtalen er ferdigbehandlet hos SpareBank 1, kan avtalen legges inn i Go.

Innstillinger Go for remittering

Gå på Meny - Innstillinger - Bankkontoer.

Velg SpareBank 1 som utbetalingstjeneste og legg inn bedriftens organisasjonsnummer som avtaleid. Fyll inn konto for bank- og kortgebyr. Trykk "Ok".

Direkteintegrasjon_Sparebank1_bankkonto.png 

Remittering kan nå foretas på klienten og bankavstemmingsfiler kan mottas automatisk. 

 

Regnskapsgodkjente betalinger

Bakgrunn:

 • I november 2019 innførte SpareBank 1 krav til ettergodkjenning i nettbank på alle nytegnede integrasjonsavtaler. Dette for å ivareta hvitvaskingsloven § 12 og §13 som krever at bankene skal vite hvem (person) som utfører betalinger på vegne av en juridisk enhet.
 • For å imøtekomme dette lovkravet, uten krav til ettergodkjenning i nettbank, har SpareBank 1 bygd løsning for å kunne ta imot betalingsfiler hvor personnummeret til den som autoriserer betalingen hos ERP, ligger vedlagt. En slik betaling kalles Regnskapsgodkjente betalinger (RgB) og krever ikke ettergodkjenning i nettbank.

Les mer om regnskapsgodkjente betalinger i Sparebank 1 her.

For å kunne identifisere brukeren hos ERP, må vedkommende verifisere seg med norsk BankID ved autorisering av betalinger. Brukeren som autoriserer må ha korrekt fullmakt på bankkontoen gjennom nettbank bedrift, for at betalingen ikke skal bli avvist av banken.

Merk: Bruker som skal autorisere regnskapsgodkjente betalinger hos ERP, må ha gjort en pålogging i nettbanken etter 1 oktober 2020 for at brukerens fullmakt i banken skal være «aktiv». Dette fordi banken må gjøre en AML-sjekk på brukeren som skal autorisere i forkant.

Merk: Er avtale om bankintegrasjon satt opp med dobbel godkjenning, kan ikke dette kombineres med regnskapsgodkjente betalinger i Go. Bankkonto må da settes opp med ettergodkjenning i nettbank, hvor dobbeltgodkjenningen gjennomføres i nettbanken.

Løsningen vil være satt i produksjons i PowerOffice Go innen fristen SpareBank 1 har satt (01.12.2020).

Hvordan vil dette fungere i praksis:

 • SpareBank 1 bankkontoer med Sparebank 1 bankintegrasjon, uavhengig om krav til ettergodkjenning i nettbank.
  • SpareBank 1 gruppen fjerner punkt om ettergodkjenning i nettbank fra sine avtaler som angår bankintegrasjon med ERP-systemer. Ettergodkjenning i nettbank skal utelukkende styres hos ERP. Når løsningen implementeres, vil alle bankkontoer i Go med utbetalingstjeneste SpareBank 1, bli satt opp med regnskapsgodkjente betalinger. Skal betalinger fortsatt ettergodkjennes i nettbank, må innstilling for dette settes i Go. Det vil bli lagt ut informasjon om hvordan dette gjøres når løsningen er publisert.
 • SpareBank 1 bankkontoer med integrasjon mot Nets direkte remittering
  • SpareBank 1 har sendt ut kundebrev til alle med SpareBank 1 konto i Poweroffice, hvor de tilbyr løsning for regnskapsgodkjente betalinger via SpareBank 1’s bankintegrasjon. Alle avtaler som angår Nets direkte remittering, vil bli terminert av banken per 01.12.20. Dette betyr at betalingstjenesten via Nets direkte remittering ikke vil fungere etter denne dato på SpareBank 1 bankkontoer.

Fullmakter og integrasjonsavtaler

Den som autoriserer regnskapsgodkjente betalinger fra Go, må ha fullmakt til å gjennomføre betalinger på aktuell bankkonto i banken, for at betalingen ikke skal bli avvist. Under beskrives seks ulike scenarioer om hvilke fullmakter som må være tilstede for å unngå avvisning.

 • Kunde skal autorisere alle betalinger, der integrasjonsavtalen i dag er satt opp gjennom regnskapskontorets nettbank bedrift.
  • I slike tilfeller må kunden selv skaffe seg nettbank bedrift hvis dette ikke eksisterer fra før. Kunden må opprette fullmakt til å gjennomføre betalinger på bankkontoen i kundens nettbank bedrift. Det er ikke nødvendig med ny integrasjonsavtale siden kunden får fullmakt til å autorisere betalinger på bankkontoen gjennom sin egen nettbank bedrift.
 • Kunde skal autorisere alle betalinger, der integrasjonsavtalen i dag er satt opp gjennom kundens nettbank bedrift.
  • I slike tilfeller må kunden bare kontrollere at vedkommende har fullmakt til å gjennomføre betalinger på bankkontoen i kundens nettbank bedrift.
 • Både kunde og regnskapsfører skal autorisere betalinger, der integrasjonsavtalen i dag er satt opp gjennom regnskapskontorets nettbank bedrift.
  • I slike tilfeller må kunden selv skaffe seg nettbank bedrift hvis dette ikke eksisterer fra før. Kunden må opprette fullmakt til å gjennomføre betalinger på bankkontoen i kundens nettbank bedrift. Det er ikke nødvendig med ny integrasjonsavtale siden kunden får fullmakt til å autorisere betalinger på bankkontoen gjennom sin egen nettbank bedrift. Regnskapsfører trenger ikke fullmakt på aktuelle bankkontoer i kundens nettbank bedrift, så lenge denne allerede har fullmakt til å gjennomføre betalinger på aktuell bankkonto gjennom regnskapskontorets nettbank bedrift.
 • Både kunde og regnskapsfører skal autorisere betalinger, der integrasjonsavtalen i dag er satt opp gjennom kundens nettbank bedrift.
  • I slike tilfeller må kunden bare kontrollere at vedkommende har fullmakt til å gjennomføre betalinger på bankkontoen i kundens nettbank bedrift. Regnskapsfører må gis fullmakt til å gjennomføre betalinger på aktuell bankkonto i kundens nettbank bedrift, med mindre regnskapsfører allerede har denne fullmakten gjennom regnskapskontorets nettbank bedrift.
 • Regnskapsfører skal autorisere alle betalinger, der integrasjonsavtalen i dag er satt opp gjennom regnskapskontorets nettbank bedrift.
  • I slike tilfeller må regnskapsfører bare kontrollere at vedkommende har fullmakt til å gjennomføre betalinger på bankkontoen i regnskapskontorets nettbank bedrift.
 • Regnskapsfører skal autorisere alle betalinger, der integrasjonsavtalen i dag er satt opp gjennom kundens nettbank bedrift.
  • Regnskapsfører må gis fullmakt til å gjennomføre betalinger på aktuell bankkonto i kundens nettbank bedrift, med mindre regnskapsfører allerede har denne fullmakten gjennom regnskapskontorets nettbank bedrift.

Autorisering av regnskapsgodkjente betalinger via mobil app

 • PowerOffice kommer med en oppdatering av appen, med implementert støtte for autorisasjon av betalinger med BankID (når dette kreves). Dette vil være klart når løsningen lanseres.

 

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse