Regnskap

Direkteintegrasjon SpareBank 1

Status konvertering til regnskapsgodkjente betalinger: FULLFØRT

Med denne integrasjonen er det mulig å remittere, samt automatisk motta bankavstemmingsfiler for bankavstemming. OCR hentes direkte hos Nets under forutsetning at PowerOffice er satt opp som datamottaker med kundeenhetsid 00105625 for hver enkelt konto.

Forutsetning for bruk av integrasjon med SpareBank 1 er at kunden har Nettbank bedrift.

Nettbank bedrift bestilles her.

Kontaktinformasjon til banken finnes i nettbanken.

Bestilling av tjenester

Klikk her for å bestille OCR-giro, remittering og/eller kontoutskrift til automatisk bankavstemming via bankintegrasjon.

Bestilles OCR anbefales det at kontaktperson e-post som angis er den som bestiller, slik at rette vedkommende mottar AvtaleID fra Nets når avtalen er satt opp.

Fra 26.11.20 vil det være mulig å autorisere betalinger i Go som regnskapsgodkjente betalinger (RgB) via bankintegrasjon med SpareBank 1, der ettergodkjenning i nettbank ikke er påkrevd. Dette er ikke noe som bestilles i banken, men settes opp i Go etter eget ønske. Les mer om regnskapsgodkjente betalinger lenger ned i denne artikkelen.

Hvis det fins betalingsavtale med Nets eller andre, anbefales det at alle returfiler er lest inn på det tidspunktet det legges inn avtale med SpareBank 1. Returfiler fra andre vil ikke komme med i returen fra SpareBank 1.

Merk: ALLE som har integrasjonsavtale med Nets (Nets direkte remittering) på en SpareBank 1 bankkonto, bør skaffe seg en integrasjonsavtale med SpareBank 1 for å fortsatt kunne autorisere betalinger fra Go etter 30.11.20. SpareBank 1 vil terminere alle remitteringsavtaler med Nets per 01.12.2020.

Når avtalen er ferdigbehandlet hos SpareBank 1, kan integrasjonen settes opp i Go.

Vær oppmerksom på at SpareBank 1 Helgeland er en separat bank og ikke en del av Sparebank 1.

Innstillinger Go for remittering og bankavstemming

Gå til Meny > Innstillinger > Bankkontoer.

Velg SpareBank 1 som utbetalingstjeneste i fanen Tjenester og legg inn bedriftens organisasjonsnummer som AvtaleID.

Fyll inn hovedbokskonto for bankgebyr.

Sett hake for om betalingene skal ettergodkjennes i nettbank eller ikke. Velges ikke ettergodkjenning i nettbank, blir betalingene sendt som regnskapsgodkjente betalinger. Slike betalinger krever ikke ettergodkjnening i nettbank.

 • Ved autorisering av regnskapsgodkjente betalinger, blir bruker som autoriserer betalingene, avkrevd BankID. Brukeren må samtidig ha tilgang til å godkjenne betalinger på den kontoen som skal belastes i nettbanken, for å unngå avvisning i banken.
 • Merk: Er avtale i banken satt opp med dobbel godkjenning, kan ikke dette kombineres med regnskapsgodkjente betalinger i Go. Bankkonto i Go må da settes opp med ettergodkjenning i nettbank, hvor begge godkjenningene gjennomføres i nettbanken.

Trykk "Ok".

mceclip0.png

Autorisering av betalinger kan nå foretas på klienten eller i mobil app og bankavstemmingsfiler vil mottas automatisk.

Er bankkonto satt opp med regnskapsgodkjente betalinger, vil bruker bli avkrevd BankID ved autorisering. 

 • Merk: Bruker som skal autorisere regnskapsgodkjente betalinger hos ERP, må ha gjort en pålogging i nettbanken etter 1 oktober 2020 for at brukerens fullmakt i banken skal være «aktiv». Dette fordi banken i forkant, må gjøre en AML-sjekk på brukeren som skal autorisere.

Skal betalingene ettergodkjennes i nettbank, vil en påminnelse komme fram etter autorisering.

Direkteintegrasjon_DNB_melding_om_ettergodkjenning.png

Regnskapsgodkjente betalinger

Bakgrunn:

 • I november 2019 innførte SpareBank 1 krav til ettergodkjenning i nettbank på alle nytegnede integrasjonsavtaler. Dette for å ivareta hvitvaskingsloven § 12 og §13 som krever at bankene skal vite hvem (person) som utfører betalinger på vegne av en juridisk enhet.
 • For å imøtekomme dette lovkravet, uten krav til ettergodkjenning i nettbank, har SpareBank 1 bygd løsning for å kunne ta imot betalingsfiler hvor personnummeret til den som autoriserer betalingen hos ERP, ligger vedlagt. En slik betaling kalles Regnskapsgodkjente betalinger (RgB) og krever ikke ettergodkjenning i nettbank.

Les mer om regnskapsgodkjente betalinger i Sparebank 1 her.

For å kunne identifisere brukeren hos ERP, må vedkommende verifisere seg med norsk BankID ved autorisering av betalinger. Brukeren som autoriserer må ha korrekt fullmakt på bankkontoen gjennom nettbank bedrift, for at betalingen ikke skal bli avvist av banken.

Løsningen ble produksjonssatt i PowerOffice Go den 26.11.2020

Hvordan fungerer dette i praksis:

 • Bankkontoer med direkte bankintegrasjon
  • SpareBank 1 gruppen har per 01.12.20 fjernet punkt om ettergodkjenning i nettbank fra sine avtaler som angår bankintegrasjon med ERP-systemer. Ettergodkjenning i nettbank styres utelukkende av bruker hos ERP. Den 26.11.20 konverterte PowerOffice alle bankkontoer, satt opp med utbetalingstjeneste SpareBank 1, til regnskapsgodkjente betalinger.
   • Første bruker som autoriserer betaling på en bankkonto satt opp med utbetalingstjeneste SpareBank 1, vil bli gjort oppmerksom på at betalingen(e) vil bli sendt som regnskapsgodkjente betalinger. Skal betalinger ettergodkjennes i nettbank på denne bankkontoen, må bruker avbryte autoriseringen og slå på "Ettergodkjenning i nettbank" i bankkontoens innstillinger. 
 • Bankkontoer med integrasjon mot Nets direkte remittering
  • SpareBank 1 har sendt ut kundebrev til alle med SpareBank 1 konto i Poweroffice, hvor de tilbød løsning for regnskapsgodkjente betalinger via SpareBank 1’s bankintegrasjon. Alle avtaler som angår Nets direkte remittering, termineres av banken per 01.12.20. Dette betyr at betalingstjenesten via Nets direkte remittering ikke fungerer etter denne dato på SpareBank 1 bankkontoer.

Fullmakter og integrasjonsavtaler

Den som autoriserer regnskapsgodkjente betalinger fra Go, må ha fullmakt til å gjennomføre betalinger på aktuell bankkonto i banken, for at betalingen ikke skal bli avvist. For banken har det ingen betydning om integrasjonen er satt opp på avtalenummeret til sluttkunden eller til regnskapskontoret. Fullmaktene gjelder på kontonivå, ikke på avtalenivå. Ta kontakt med banken dersom du er usikker på om fullmakter er delegert riktig.

 

Autorisering av regnskapsgodkjente betalinger via mobil app

 • De som autoriserer regnskapsgodkjente betalinger via mobil app, vil også bli avkrevd BankID ved autorisering.

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse