Regnskap

Direkteintegrasjon Fana Sparebank

Med denne integrasjonen er det mulig å remittere, samt automatisk motta bankavstemmingsfiler. OCR hentes direkte hos Nets under forutsetning at PowerOffice er satt opp som datamottaker med kundeenhetsid 00105625 for hver enkelt konto.

Forutsetning for bruk av integrasjonen med Fana Sparebank er at kunde har Nettbedrift integrert med økonomisystem. Banken tar betalt for Nettbedrift Integrert. Se bankens hjemmeside for deres oppdaterte prisliste. Det vil ikke tilkomme etablering eller ekstra månedsavgift hvis det skal remitteres for flere selskap i samme nettbank eller om kunde allerede har integrert nettbank.

Før integrasjonen med Fana Sparebank kan tas i bruk, må denne bestilles. Skjema for bestilling finnes her og sendes ferdig utfylt og signert til pf@fanasparebank.no. Spørsmål vedrørende tjenestene rettes direkte til Fana Sparebank på e-post pf@fanasparebank.no eller telefon 915 03411.

Med dette skjemaet bestilles både direkte remittering og automatisk mottak av bankavstemmingsfiler. Ønskes ikke automatisk mottak av bankavstemmingsfiler, må dette spesifiseres i e-post ved innsendelse av skjema.

Hvis det finnes betalingsavtale med Nets eller andre, anbefales det at alle returfiler er lest inn på det tidspunktet det legges inn avtale med Fana Sparebank.

Når avtalen er ferdigbehandlet hos Fana sparebank, kan denne legges inn i Go.

NB: fra og med 01.06.2021 krever Fana sparebank ettergodkjenning på alle betalinger sendt fra Go som ikke er regnskapsgodkjente betalinger. Siden funksjon for regnskapsgodkjente betalinger ikke er klar enda, vil det medføre ettergodkjenning på alt inntil videre.

Innstillinger Go for remittering

Gå på Meny - Innstillinger - Bankkontoer.

Velg Fana Sparebank som utbetalingstjeneste og legg inn bedriftens organisasjonsnummer som avtaleid. Fyll inn konto for bank- og kortgebyr. Trykk "Ok".

Direkteintegrasjon_bank_Fana_Sparebank.png

Remittering kan nå foretas på klienten og bankavstemmingsfiler kan mottas automatisk.

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse