Finans

Utfør bankavstemming

Bankavstemingsfil fra alle banker kan importeres inn i Go, og matches mot hovedbokskontoen bank. Dersom det er etablert automatisk mottak av bankavstemmingsfiler gjennom direkteintegrasjon med banken, skal ikke filene lastes opp manuelt. Dette gjøres automatisk.

Når motpost er postert, matcher Go banktransaksjoner automatisk ved import under følgende forutsetninger:

 • Hvis bank leverer korrekte referansekoder i banktransaksjonene i bankavstemmingsfilene, vil utbetalinger kunne matches i et mange-til-en forhold når betalingene er utført fra Go.
 • Mottar klienten OCR-filer (innbetalinger), vil disse kunne matches i et mange-til-en forhold.
 • Motpost med samme beløp fins kun èn gang på samme dato. Matcher da etter et en-til-en forhold.
 • Total sum av banktransaksjoner er lik total sum av posteringer innenfor samme dag. Alle banktransaksjoner og posteringer kjøres i samme match. 

Meny > Rapporter > Bankavstemming

I oversiktsbildet ligger alle klientens aktive bankkontoer. Datofilteret settes standard til siste dag i inneværende måned. 

 • Saldo i bank: Viser reell saldo i banken per angitt dato.
 • Saldo i Go: Viser bokført saldo i regnskapet per angitt dato.
 • Status: Viser hvor mange åpne poster som ikke er avstemt per angitt dato. Er status «Ingen banktransaksjoner», har det ikke blitt importert bankavstemmingsfil på denne bankkontoen.

Trykk på «X poster å avstemme» for å komme videre til avstemmingsbildet.

Bankavstemming_liste_over_bankkontoer.png

I avstemmingsbildet er det mulig å gjøre en del handlinger for å gjøre den manuelle avstemmingen enklere. Trykk på «Mer-knappen» for å vise alle tigjengelige handlinger.

Bankavstemming__header_bankavstemmingsbilde.png

 • Bytte bankkonto for avstemming - etter endt avstemming er det enkelt å bytte til annen bankkonto for ny avstemming.
 • Sette egendefinert datointervall - Er det ønskelig å gjøre bankavstemming fram til en gitt dato, eksempelvis månedsslutt, settes til-dato tilbake til ønsket dato. Benyttes også for å ta ut historiske bankavstemminger.
  • Merk: Det er ikke mulig å sette fra-dato tidligere enn når bankavstemmingen startet. Hvis første importerte bankavstemmingsfil inneholdt transaksjoner for 01.12.19 er det ikke mulig å sette fra-dato tidligere enn dette.
 • Kjør automatisk bankavstemming - Ved automatisk import av bankavstemmingsfiler (vanligvis èn gang per døgn) kjører Go en automatisk avstemming. Har det blitt ført posteringer etter siste import, kan ny automatisk bankavstemming kjøres for å få Go til å avstemme mot disse posteringene.
 • Vis alle transaksjonsdetaljer - Når hake står i vil all tilgjengelig transaksjonsinformasjon dukke opp i den åpne posten.
 • Saldo kontoutskrift bank - Viser saldo i bank per angitt til-dato. Forutsetter at det er importert banktransaksjoner per denne dato for korrekt visning.
 • Filter for type banktransaksjoner - Filtrer mellom inn- eller utgående transaksjoner.
  • Merk: I ISO20022 standarden og camt053 filer (bankavstemmingsfiler) angir bankene hvilken type en gitt transaksjon er via et koderegister. Bankene benytter dog ikke koderegistret likt så det er umulig å spesifisere type transaksjon nærmere.
 • Søk banktransaksjoner - Søk på innhold i banktransaksjoner.
 • Sortering av åpne poster - Sorter etter dato eller beløp.
 • Saldo hovedbokskonto - Viser postert saldo hovedbokskonto bank per angitt til-dato.
 • Filter for bilagstype på postering - Filtrer mellom de ulike bilagstypene som er postert mot hovedbokskonto bank. Mulighet for å velge flere bilagstyper samtidig.
 • Søk postering - Søk på innhold i posteringer mot hovedbokskonto bank.

Åpne poster til venstre viser transaksjoner fra banken som ikke er matchet. Åpne poster til høyre inneholder posteringer fra hovedbokskontoen som ikke er matchet. 

Match åpne poster

Har det blitt bokført posteringer mot hovedbokskonto bank etter siste import av bankavstemmingsfil (bankavstemmingsfilene importeres vanligvis hver morgen mellom 05.00 og 08.00), kan det være hensiktsmessig å trykke «Kjør automatisk bankavstemming». Dette for å få Go til å prøve å avstemme disse automatisk, før man begynner å matche manuelt. 

Manuell matching utføres ved å klikke på de postene som ønskes matchet. Når merkede poster balanserer, vil en grønn knapp for matching dukke opp. Trykk på denne og de åpne postene matches og forsvinner fra bankavstemmingsbildet.

Bankavstemming_match_aapne_poster.png

Go vil løpende kalkulere og foreslå motpost til merkede poster hvis disse balanserer mot èn umerket åpen post. Forslått motpost vil da være markert grønn. Den grønne markerte posten kan da merkes for matching.

Bankavstemming_sok_motpost.png

Postèr og match motpost 

Les om postering av motpost her.

Legg til kommentar

Er det ønskelig å legge kommentarer til åpne poster gjøres dette ved klikke på kommentar-ikonet som dukker opp når musepeker hovrer over den åpne posten som skal kommenteres.

Bankavstemming_legg_til_kommentar_ikon.png

Trykk «Legg til en kommentar» for å lagre kommentaren til den åpne posten.

Bankavstemming_legg_til_kommentar.png

Kommentarer på åpne poster kan kun slettes av brukeren som la inn kommentaren eller en administrator.

Eksportèr bankavstemming

Er det ønskelig med eksport av utført bankavstemming gjøres dette ved å klikke på del-ikonet nede til høyre i bankavstemmingsbildet. Gjøres eksport til pdf, vil alle transaksjonsdetaljene kun være med i eksporten hvis det er haket for dette. Hvis det ikke er haket av for dette, vil ikke de ekstra detaljene være med i eksporten. Ved ekport til andre formater vil all informasjon være med uansett om hake står i eller ikke. Eventuelle kommentarer vil alltid være med uansett eksportformat.

Bankavstemming_eksporter.png

Kontoutdrag

Det er mulig å eksportere rapporten "saldo i bank", ved å trykke på beløpet i denne kolonnen i det første bankavstemmingsbildet. Da kan man hente ut en liste over alle transaksjoner som er registrert i banken innenfor ønsket datointervall. Dersom man trenger et komplett kontoutdrag fra banken i tillegg til dette, må det manuelt lastes ned fra nettbanken og lastes opp i Go der hvor du lagrer avstemmingsdokumentasjon.

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse