Regnskap

Automatisk integrasjon bankavstemming

I Go er det mulig å lese inn banktransaksjoner automatisk. Denne tjenesten må bestilles hos banken. Når banktransaksjoner leses inn, kan kontoen avstemmes og det kan opprettes posteringer ut fra innleste transaksjoner. Transaksjoner kan leses inn så ofte man ønsker. Leses det inn daglig vil man alltid ha oppdatert banksaldo tilgjengelig i Go.

De fleste store bankene tilbyr automatisk utsendelse av bankavstemingsfil. Sjekk her om din bank tilbyr dette.

NB: Per i dag er det ikke bygget støtte for import av bankavstemmingsfiler på valutakontoer. Det er heller ikke mulig å importere bankavstemmingsfiler på utenlandske bankkontoer da disse ikke kan opprettes i Go.

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse