Følg

Opprett prosjekter

For fortløpende opprettelse av prosjekter og der det ikke er ønskelig å benytte fil-import for opprettelse av eksisterende, kan prosjekter opprettes manuelt.

Åpne meny og velg «Prosjekter».

Trykk «Legg til prosjekt».

  • Generelt

Prosjektkode tildeles automatisk neste ledige nummer (starter på 1) eller legg inn egendefinert kode. Feltet er alfanumerisk slik at egendefinert kode også kan inneholde bokstaver og tegn.

Legg inn prosjektnavn og prosjektleder.

Knytt kunde til prosjektet hvis ønskelig med tilhørende kontaktperson. Kundens kontaktperson fylles inn automatisk hvis angitt på kontaktkort. Er prosjektet tilknyttet en kunde, vil dette kun være fakturerbart på denne kunden.

For de som abonnerer på timeregistrering, må kunde være angitt for å kunne registrere timer på et fakturerbart prosjekt.

Legg inn avdeling og lokasjon.

Legg inn startdato og eventuell sluttdato.

Sett status på prosjektet; aktiv, arkivert eller vent.

  • Fakturering

Fjern hake hvis prosjektet ikke skal være fakturerbart.

Trykk «Ok» for å opprette prosjektet.

Angi om prosjektet skal faktureres med timer eller fastpris.

Velges fastpris, fyll inn totalpris på prosjektet.

Velges timepris, angi om prisen skal hentes fra aktivitet, ansatt eller prosjekt. Velges prosjekt, fyll inn prosjektets timepris (kun relevant for de som abonnerer på timeregistrering).

Legg inn fast referanse til faktura hvis ønskelig.

  •  Påslag

Kun tilgjengelig for de som abonnerer på timeregistrering.

Under timeinnstillinger kan et påslag angis som vil være standard for alle prosjekter og delprosjekter. Skal fakturapåslaget avvike fra standard på dette prosjektet, reguleres dette her.

Sett hake om prosjektet skal ha fakturapåslag.

Angi fakturapåslag i prosent.

Hvis påslaget skal ha et annet produktnavn på dette prosjektet enn hva produktet opprinnelig heter, skrives dette inn. 

Velg grunnlag (funksjon som kommer med reiseregning).

  • Aktiviteter

Kun tilgjengelig for de som abonnerer på timeregistrering.

Sett hake om alle aktiviteter skal være tilgjengelig for prosjektet eller ikke. Skal kun et utvalg aktiviteter være tilgjengelig, trykk "Legg til aktivitet" og hent frem ønskede aktiviteter. Aktivitetene må være opprettet på forhånd. Timepris (forutsatt at prosjektet faktureres etter aktivitetens timepris) og fakturerbarhet på angitte aktiviteter kan overstyres for dette prosjektet hvis ønskelig.

  • Team

Kun tilgjengelig for de som abonnerer på timeregistrering.

Sett hake om alle ansatte skal ha tilgang til å registrere timer på dette prosjektet eller ikke. Skal kun et utvalg ansatte ha tilgang, trykk "Legg til aktivitet" og hent frem ønskede ansatte. De ansatte må være opprettet på forhånd. Timepris (forutsatt at prosjektet faktureres etter den ansattes timepris) kan overstyres for dette prosjektet hvis ønskelig.

Trykk «Ok» for å opprette prosjektet.

Et opprettet prosjekt kan også ha delprosjekt.

Var denne artikkelen nyttig?
0 av 0 syntes dette var nyttig
Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse

0 Kommentarer

Logg på hvis du vil legge inn en kommentar.