Følg

Timeregistrering på Web

Timeregistrering gjøres via menyen Timeregistrering enten direkte i Timeliste, eller ved bruk av klokke. Innstillinger må gjøres før funksjonen tas i bruk. 

Timeregistrering i Timeliste
Trykk "Legg til" for å registrere ny time. I dette eksempelet har det jobbet 6 timer med aktiviteten Bokføring på kunde "Fiolen gartneri". Timene registreres direkte i feltet med eller uten kommentar.  Kommentarene blir med på timespesifikasjonen ved fakturering.

 

 

 

 

Ved registrering av internaktiviteter skal ikke kunde velges. Aktiviteten blir registrert på selve klienten og ikke på kunde. 

 

Ferie og fravær registreres også uten kunde dvs direkte på klienten.

 

Er dette en oppgave som skal gjøres over flere uker, så kan den merkes som favoritt (stjerne) slik at timeoppsettet beholdes til neste uke og videre.

 

Timeføringen kan slettes via "Søppelbøtten" til høyre i timelisten.

 

Timeføringen kan endres via Rediger-tegnet.

 

Det er mulig å kopiere timeføringen med litt endringer via Pluss-tegnet.

 

Faktureringsgrad
Fakturerbar tid: Tilsvarer alle aktiviteter som har aktivitetstype "Fakturerbar tid". NB! Husk at påslag, minimumstid og avrunding er med i beregningen. Beregningen gjøres i nevnte rekkefølge. Avrunding skjer oppover til nærmeste.

Ikke fakturerbar tid: Tilsvarer aktivitetstypene "Intern" og "Ikke-fakturerbar tid".

Ferie & fravær: Tilsvarer aktivitetstypene "Betalt fravær", "Betalt sykefravær", "Ubetalt fravær" og "Ferie".

Faktureringsgraden tilsvarer: Fakturerbar tid inkludert eventuelle påslag / medgått tid uten ferie og fravær.

 

Eksempel 1.
I dette eksempelet er det ikke satt påslag på fakturerbar tid via menyen "Timeinnstillinger".

Det er registrert 6 timer med aktiviteten "Bokføring" som er en fakturerbar aktivitet,og det er registrert 2 timer med aktiviteten "Personal" som er en ikke- fakturerbar aktivitet.:6 timer/(6+2 timer) = 75%

 

 

Eksempel 2

I dette eksempelet er det 10% påslag på fakturerbar tid. Det er registrert 6 timer med aktiviteten "Bokføring" som er en fakturerbar aktivitet,og det er registrert 2 timer med aktiviteten "Personal" som er en ikke- fakturerbar aktivitet.

Da blir faktureringsgraden 6:36 timer/8 timer = 83%

 

 

 

 

 

Via knappen "Godkjenn" godkjennes timelisten. Mer informasjon om timegodkjenning finner her.

Knappen "Fleksitid" gir den ansatte tilgang til sin fleksitidsrapport.


 

 

Månedsvisning
Månedsvisning gir en fin oppsummering hvor det er mulighet "å drille seg ned" på ukesnivå.

 

 

Timeregistrering ved bruk av klokke
Det er mulig å bruke klokke ved timeføring. Legg til timeføringen via knappen "Legg til". Timer registreres da på det firma du har registret som din arbeidsgiver i din brukerprofil. 

 

Trykk på pil for å starte klokken. Du kan også pause klokken. NB! Klokken fungerer kun på dagens dato.

 

Hvis det skal gjøres samme jobben over flere dager, kan timeføringen settes som Favoritt "Stjerne". Da videreføres timelinjen til neste dag osv.

 

Det er mulig å slette timelinjen ved hjelp av søppelbøtten.

 

 

 

 

 

 

 

Var denne artikkelen nyttig?
0 av 0 syntes dette var nyttig
Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse

0 Kommentarer

Artikkelen er stengt for kommentarer.