Faktura

Send purring og inkassovarsel

Når funksjon for purringer er aktivert på klienten, er det mulig å sende purringer og inkassovarsler.

Åpne meny og velg «Purringer».

Meny_purringer.png

I denne listen vises alle ubetalte fakturaer som har forfalt eller forfaller i dag.

Her er det mulig å filtrere på status, neste handling, kunde og fra dager over forfall.

Forhåndsvisning

Det er mulig å forhåndsvise det som skal sendes til kunde (neste handling). Markèr den eller de purringene som ønskes forhåndsvist og trykk «Forhåndsvisning». Velg om det ikke skal tas med gebyr og/eller renter i forhåndsvisningen og trykk «Ok». Det genereres så en pdf av disse.

Purringer_forh_ndsvis.png

Send purring og inkassovarsel

Når faktura har neste handling satt til purring eller inkasso, kan disse sendes til kunde. Markèr den eller de purringene/inkassovarslene som skal sendes og trykk «Send». Skal hele listen sendes, trykk på nedtrekksmeny på høyreside av send-knappen og velg «Send alt». Velg om det ikke skal tas med gebyr og/eller renter og trykk «Ok». Purringene/inkassovarslene genereres og sendes så til kunde, eventuelt gjøres klar til utskrift.

Purringer_send.png

Go kan håndtere denne prosedyren automatisk hvis dette er angitt i purreinnstillingene.

Kolonneforklaringer

Dato

Viser fakturaens fakturadato.

Fakturanummer

Viser fakturanummeret.

Forfallsdato

Viser fakturaens forfallsdato. Denne er mulig å midlertidig overstyre til en senere forventet betalingsdato.

Status

Kolonnen «Status» angir status betalingsoppfølgingen har på nåværende tidspunkt. Disse kan være:

 • Pågår - Systemet jobber med en angitt handling.
 • Feilet - Prosesseringen av en påbegynt handling har feilet. Dette oppstår som oftest når noe skal sendes på e-post der enten e-post mangler eller er feil på kundekortet.
 • Forfaller i dag - Faktura har forfallsdato i dag.
 • Forfalt - Faktura har forfalt til betaling.
 • Påminnelse - Automatisk påminnelse er sendt til kunde.
 • Purring - Purring er sendt til kunde.
 • Inkassovarsel - Inkassovarsel er sendt til kunde.
 • Inkasso avvist - Inkassosak avvist fra inkasso fagsystem (krever inkasso-integrasjon).

Forfalt

Viser antall dager over forfall på sist utsendte betalingsdokument. Er eksempelvis en purring det sist utsendte betalingsdokumentet, er antall dager forfalt sett opp mot forfallsdato på denne purringen.

Eksternt saksnummer

Viser saksnummeret fakturaen har hatt hvis denne på et tidligere tidspunkt har vært til behandling hos inkassobyrå og derfra blitt avvist/trukket (krever inkasso-integrasjon).

Leveringsmåte

Angir hvilken leveringsmåte neste handling vil bli sendt på.

Beløp

Viser fakturabeløp/hovedstol.

Saldo

Viser fakturabeløp/hovedstol inklusiv posterte renter og gebyrer.

Neste handling

Kolonnen «Neste handling» angir handlingen systemet er klar for å gjøre i betalingsoppfølgingen. Denne kan være:

 • Ingen - Systemet vil ikke komme til å foreta seg noe med denne fakturaen. Videre oppfølging må gjøres manuelt.
 • Vent - Systemet venter på at forrige handling skal løpe ut før neste handling er klar. Dette kan eksempelvis være en utsendt purring som enda ikke er forfalt. Når denne forfaller kan neste handling endres til inkassovarsel.
 • Purring - Systemet er klar for å kunne sende ut en purring.
 • Inkassovarsel - Systemet er klar for å kunne sende ut et inkassovarsel.

Manuell overstyring av neste handling

Neste handling er mulig å manuelt overstyre. Er det ønskelig å gjøre en annen handling enn det systemet er satt opp til å utføre (eksempelvis en ekstra purring før inkassovarsel), kan dette gjøres ved å klikke på linken i kolonnen for neste handling og velg ønsket handling. Velges alternativet inkasso, vil faktura bli flyttet til inkasso utkast (krever inkasso-integrasjon).

Merk at det vil bli generert maksimalt to purregebyrer, uavhengig hvor mange purringer og inkassovarsler som blir sendt på samme faktura, ref forskrift til inkassoloven. Renter vil likevel bli beregnet frem til forfallsdato på valgt utsendt overstyrt handling. Det andre purrgebyret vil bli generert når den første purringen med gebyr har forfalt.

Purringer_overstyr_neste_handling.png

 

 

 

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse