Regnskap

Rapportér mva-melding for alminnelig næring eller primærnæring

Innsending og rapportering til Skatteetaten/Altinn gjøres via integrasjon for de som skal levere mva-melding for alminnelig næring eller primærnæring for mva-perioder fra og med 01.01.2022, som ikke inngår i en fellesregistering eller har delt næring.

Påse at klienten er satt opp med korrekte innstillinger for mva-rapportering.

Åpne Meny->Rapporter->MVA-meldinger. 

Velg året for perioden det skal rapporteres for og klikk på utkastet som er opprettet for mva-perioden. 

MVA-melding_velg_aar_og_periode_.png

Kontrollér meldingen og angi eventuell(e) merknad(er) til mva-linjene eller selve meldingen. Ved behov er det mulig å laste opp vedlegg (inntil 57 vedlegg á 25MB per vedlegg).

MVA-melding_MVA-melding.png

Når dette er gjort, er mva-meldingen klar for rapportering og postering. Det er ikke mulig å overføre en mva-melding, før perioden for terminen på meldingen er passert.

Trykk "Overfør og signer".

MVA-melding_overfoer_og_signer_.png

Hvis bruker allerede ikke er innlogget via ID-porten, må pålogging gjøres for verifisering av vedkommende som skal gjøre innsendingen. Trykk "ID-porten".

MVA-melding_paalogging_IDporten.png

Bruker blir rutet til ID-porten for pålogging. Brukeren må ha signeringsrett for mva-melding på selskapet som skal rapportere, for å kunne fullføre hele innsendingsprosessen.

Etter innlogging blir bruker rutet tilbake til mva-meldingen. Trykk "Overfør og signer" på nytt.

Bruker rutes til listevisningen for mva-meldinger som viser innsendingsprosessen. I denne prosessen blir mva-meldingen:

  • Validert (Skatteetatens valideringstjeneste)
  • Overført
  • Postert
  • Signert/levert

Etter levering, hentes kvittering for levert mva-melding (PDF) samt betalingsopplysninger for mva-meldingen. 

Merk: Skulle prosessen stoppe opp underveis med feilmelding eller varsel, se artikkel for Feilhåndtering ved stopp i innsendingsprosessen mot Skatteetaten/Altinn.

MVA-melding_innsendingsprosessen.png

Når prosessen er fullført kan betaling av skyldig mva opprettes, basert på nedlastede betalingsopplysninger fra Skatteetaten/Altinn. Tilbakebetaling av tilgodehavnede mva, må føres manuelt mot oppgjørskonto når betalingen er utført av Skatteetaten. 

Opprette betaling av skyldig mva

Klikk på linken "Opprett betaling".

MVA-melding_opprett_betaling_fra_liste.png

Kontrollér betalingsopplysningene og trykk "Opprett betaling".

MVA-melding_opprett_betaling.png

Betalingen er nå opprettet og ligger tilgjengelig i betalingslisten. Gå til betalingslisten ved å trykke på "Godkjenn betaling", eller på linken "Gå til betalinger" som dukker opp rett etter betalingen er opprettet, for å godkjenne betalingen.

MVA-melding_autoriser_betaling.png

NB: Betalingsopplysningene er basert på den innsendte mva-meldingen. Er rapportert melding en korreksjonsmelding, hvor det tidligere har vært gjennomført inn- eller utbetaling av mva for samme periode, må det gjøres en avregning for hva virksomheten faktisk er skyldig mva for perioden.

Det er kun mulig å utføre én betaling per mva-melding. Ved delbetaling må enten ny mva-melding leveres for samme periode for å få opprettet betaling av restbeløp, eventuelt at restbeløpet reskontroføres med bilagstype leverandørfaktura for utbetaling.

 

 

 

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse