Faktura

Kreditering av faktura generert med avtalegiro

Har det blitt gjort feil ved fakturering av kunde med leveringsmåte avtalegiro, der faktura skal krediteres, avhenger det hvor i prosessen betalingsoppdraget er for hvordan krediteringen bør gjennomføres.

Hvis betalingsoppdrag for faktura som krediteres, enda ikke er overført Nets (se prosess for overføring av batcher), vil betalingsoppdraget bli slettet i Go og ikke bli med i batch til Nets. Kunde vil da heller ikke motta faktura på e-post hvis denne skal ha varsling.

Hvis betalingsoppdrag for faktura som krediteres, er overført i batch til Nets og enda ikke trukket, må det sendes en sletteanmodning til Nets for den/de faktura eller batcher dette gjelder. Skal kunde ha kreditnota tilsendt, må leveringsmåte på denne overstyres til e-post eller utskrift.

Hvis betalingsoppdrag for faktura som krediteres, er overført i batch til Nets og trukket fra kundens bankkonto, må oppgjør mot kunde behandles manuelt. Skal kunde ha kreditnota tilsendt, må leveringsmåte på denne overstyres til e-post eller utskrift.

Kreditnota generert med leveringsmåte avtalegiro (både kreditnota basert på tidligere faktura og enkeltstående kreditnotaer) blir ikke sendt på e-post til kunde, men posteres kun i regnskapet.

Det er ikke mulig å delkreditere en faktura generert med leveringsmåte avtalegiro.

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse