API

Fakturering: Bruk av fakturaforslag i Go

Et alternativt oppsett for integrasjonen, er at fakturaforslag brukes i Go for håndtering av fakturagrunnlag som skal faktureres. Denne funksjonaliteten følger med timemodulen i Go, og legger til rette for at timer og bokførte kostnader havner i en liste "fakturaforslag", inntil de behandles eller faktureres.

Dette kan være særlig relevant for virksomheter som viderefakturerer kostnader, eller har behov for detaljert prissetting av timer og prosjekt.

Funksjonaliteten må aktiveres i SmartDok, i innstillingene for integrasjonen.

Med denne løsningen settes prosjektene opp med de fakturamåtene som er ønskelig ut fra bruksområdet i Go, og timesatser og priser håndteres fullt ut i Go. Timene som overføres fra SmartDok, vil ikke være merket som "fakturert" fra integrasjonen, og kan da behandles i Go.

Les mer om fakturaforslag i Go her.

Les mer om timeinnstillinger for oppsett faktura via fakturaforslag i denne artikkelen.

Les mer om mulighetene for prissetting av timer i Go her. 

 

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse