Følg

Opprett bankkonto

For å kunne fakturere og betale inngående fakturaer, må klienten settes opp med en driftskonto. Andre kontoer kan også opprettes hvis ønskelig.

Åpne meny og velg «Innstillinger».

Gå på «Bankkonto» under kategorien bank.

Ble driftskonto angitt i klientveilederen, vil denne allerede ligge her.

Trykk «Legg til konto». 

Legg inn ønsket bankkontonummer. Skal kredittkort legges inn, legg inn bankkontonummeret kortet er knyttet til. BIC/Swift, IBAN og banknavn fylles automatisk inn av Go, basert på bankkontonummeret. Dersom dette ikke skulle skje, kan BIC/Swift og banknavn fylles inn manuelt.

Velg hovedbokskonto i balansen du ønsker å knytte bankkontoen opp mot.

Velg land og valuta bankkontoen er i. Finnes ikke ønsket valuta, må denne opprettes på forhånd for å gjøres tilgjengelig.

Selv om bankkonto er angitt i utenlandsk valuta, vil posteringer mot tilknyttet hovedbokskonto bli bokført i NOK.

Er Ocr-giro avtale med Nets opprettet for denne bankkonto, velges Nets Ocr som tjeneste på «Innbetaling» med tilhørende avtale ID (denne mottas fra Nets og inneholder 9 siffer).

Er remitteringsavtale via direkteintegrasjon bank opprettet på bankkonto, les her hvordan dette settes opp.

Er remitteringsavtale med Nets eller bank (Telepay) opprettet på bankkonto, velges Nets remittering eller Telepay som tjeneste på «Utbetalinger» med tilhørende avtale ID (For Nets remittering mottas denne fra fra Nets og inneholder 9 siffer; for Telepay er avtale ID bedriftens organisasjonsnummer).

Trykk «Ok» for å opprette bankkontoen.

Var denne artikkelen nyttig?
0 av 0 syntes dette var nyttig
Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse

0 Kommentarer

Logg på hvis du vil legge inn en kommentar.