Følg

Opprett bankkonto

For å kunne fakturere og betale inngående fakturaer, må klienten settes opp med en driftskonto. Andre kontoer kan også opprettes hvis ønskelig.

Åpne meny og velg «Innstillinger».

Gå på «Bankkonto» under kategorien bank.

Ble driftskonto angitt i klientveilederen, vil denne allerede ligge her.

Trykk «Legg til konto». 

Legg inn ønsket bankkontonummer. Skal kredittkort legges inn, legg inn bankkontonummeret kortet er knyttet til. BIC/Swift, IBAN og banknavn fylles automatisk inn av Go, basert på bankkontonummeret. Dersom dette ikke skulle skje, kan BIC/Swift og banknavn fylles inn manuelt.

Velg hovedbokskonto i balansen du ønsker å knytte bankkontoen opp mot.

Velg land og valuta bankkontoen er i. Finnes ikke ønsket valuta, må denne opprettes på forhånd for å gjøres tilgjengelig.

Selv om bankkonto er angitt i utenlandsk valuta, vil posteringer mot tilknyttet hovedbokskonto bli bokført i NOK.

Velg innbetalingstjeneste Nets Ocr hvis det er opprettet avtale for denne bankkonto med tilhørende avtale ID (avtale ID mottas fra Nets og inneholder 9 siffer).

Velg så ønsket utbetalingstjeneste. 

  • Direkteintegrasjon bank. Velg banken det er opprettet filoverføringsavtale med for denne bankkonto. Avtale ID er vanligvis klientens organisasjonsnummer, men noen banker krever fullmakthavers organisasjonsnummer (hvis opprettet). Les hva som er gjeldende for aktuell bank.
  • Nets remittering. Velg dette alternativet hvis avtale om remittering er opprettet med Nets, med tilhørende avtale ID (avtale ID mottas fra Nets og inneholder 9 siffer).
  • Telepay. Velg dette alternativet hvis avtale om manuell overføring av Telepay-filer er opprettet med bank, med klientens organisasjonsnummer som avtale ID.

Les mer om inn- og utbetalingstjenestene i Go.

Trykk «Ok» for å opprette bankkontoen.

Var denne artikkelen nyttig?
0 av 0 syntes dette var nyttig
Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse

0 Kommentarer

Logg på hvis du vil legge inn en kommentar.