Regnskap

Opprett bankkonto

For å kunne fakturere og betale inngående fakturaer, må klienten settes opp med en driftskonto. Andre kontoer kan også opprettes hvis ønskelig.

Meny > Innstillinger > Bankkontoer

Merk: Ble driftskonto angitt i klientveilederen, vil denne allerede ligge her.

Trykk «Legg til konto». 

Legg inn ønsket bankkontonummer. BIC/Swift, IBAN og banknavn fylles automatisk inn av Go, basert på bankkontonummeret. Dersom dette ikke skulle skje, kan BIC/Swift og banknavn fylles inn manuelt.

Velg hovedbokskonto i balansen du ønsker å knytte bankkontoen opp mot.

Velg land og valuta bankkontoen er i. Finnes ikke ønsket valuta, må denne opprettes på forhånd for å gjøres tilgjengelig. Skal det remitteres fra valutakonto er det viktig at korrekt valuta er angitt på bankkontoen. Hvis valutakonto er angitt i feil valuta, vil avregningsretur fra bank bli feilpostert.

Hvis kontoen er en kassekredittkonto, kan det settes en hake i boksen for kassekreditt og kredittgrense legges inn manuelt. Les mer om kassekreditt her.

Velg innbetalingstjeneste Nets Ocr hvis det er opprettet avtale for denne bankkonto med tilhørende avtale ID (avtale ID mottas fra Nets og inneholder 9 siffer).

Velg så ønsket utbetalingstjeneste. 

  • Direkteintegrasjon bank. Velg banken det er opprettet filoverføringsavtale med for denne bankkonto. Avtale ID er vanligvis klientens organisasjonsnummer, men noen banker krever fullmakthavers organisasjonsnummer (hvis opprettet). Les hva som er gjeldende for aktuell bank.
  • Nets remittering. Velg dette alternativet hvis avtale om remittering er opprettet med Nets, med tilhørende avtale ID (avtale ID mottas fra Nets og inneholder 9 siffer). AvtaleID er ikke påkrevd og feltet kan stå tomt.
  • Telepay. Velg dette alternativet hvis avtale om manuell overføring av Telepay-filer er opprettet med bank, med klientens organisasjonsnummer som avtale ID.

Les mer om inn- og utbetalingstjenestene i Go.

mceclip0.pngmceclip1.png

Dersom valgt utbetalingstjeneste støtter regnskapsgodkjente betalinger, vil en boks for ettergodkjenning i nettbank dukke opp. Her kan man velge om bankfilene skal sendes med eller uten ettergodkjenning.

For DNB som utbetalingstjeneste må divisjonsnavn og nummer fylles ut. 

Alle kontoer blir som default satt til "aktiv" ved opprettelse".

Trykk «Ok» for å opprette bankkontoen.

Merk: Go har dublettkontroll på bankkontoer på tvers av alle klienter. Det vil si at samme bankkontonummer kan ikke være opprettet og aktiv på to klienter samtidig.

Les mer om bankkontoer her.

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse