Faktura

Kom i gang med fakturering i PowerOffice

Før oppstart med Go Faktura er det viktig og nyttig å lese igjennom brukerveiledningen.

1. Gå igjennom og definer fakturainnstillinger. Om det skal faktureres med KID, må OCR-avtalen registreres på bankkontoen. Se også denne video som viser hvordan du setter opp ulike leveringsmåter for de fakturaene du sender

2. Definer de betalingsbetingelser som skal benyttes under faktureringen.

3. Legg til eventuelle nye leveringsbetingelser

4. For å kunne fakturere må det registreres kunder for å sende fakturaen til. Registrer disse kundene manuelt, eller hele kontaktregisteret kan importeres via standardimport.

5. Legg inn produktene manuelt, eller importer produktregisteret via standardimport

Det er nå klart for å gå i gang med fakturering. Videre beskrivelse av ulike funksjoner i Go Faktura finner du her.

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse